Tom

Totalsumma: 0,00 kr

 

Vi tar ansvar för vår miljö

Scan Filter har som ambition att alltid arbeta miljövänligt och så långt som möjligt köpa in miljövänliga råmaterial. Både kaffefilter och bakformar tillverkas av råpapper av högsta kvalitet.

Omsorgen om miljön genomsyrar hela Scan Filters verksamhet. Vi är särskilt stolta över att våra kaffefilter fått miljömärkningen Svanen som visar att de når upp till de högt ställda miljökraven.

Allt arbete präglas av kretsloppsprincipen – hela vägen från den lilla plantan i skogen till pappersformen som kanelbullen serveras i på caféet. Vi tillverkar våra produkter med pappersmassa från svenska skogar som vårdas och förnyas på ett ansvarsfullt sätt för att få ett hållbart skogsbruk. Den svenska skogsråvaran ingår inte bara i ett hållbart kretslopp utan är också till 100 procent förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. 

Självklart använder vi förnyelsebar el från vind- och vattenkraft i våra anläggningar! 

I enlighet med direktiv (EC) No 1935/2004 från Europeiska parlamentet så märks alla ytter- och innerförpackningar med batchnummer. Detta ger full spårbarhet hela vägen tillbaka till våra råvaruleverantörers tillverkningsprocess, samt hela vägen fram till godsmottagning och butik.

Allt papper som används i vår tillverkning är godkänt och certifierat enligt ISEGAs direktiv. Vi tillsätter inga kemikalier, lösningsmedel eller andra ämnen under vår tillverkningsprocess – endast värme. Alla våra underleverantörer har dokumenterat att de arbetar enligt REACH förordningar.

Föregångaren av oblekta kaffefilter

Scan Filter var först med att lansera oblekta kaffefilter i Europa, en miljövänlig produkt som blev en stor framgång. Snart krävde konsumenterna att även toalettpapper, kopieringspapper, blöjor och andra pappersprodukter skulle vara utan klor. Och den svenska pappersindustrin var snabbt framme med ny miljövänlig teknik för blekning. Lär mer om den revolutionerande produkten från Eslöv här »

Miljöpolicy

Scan Filter AB strävar efter att verksamheten kontinuerligt skall minska miljöpåverkan. Detta sker genom att vi skall:

  • följa lagar och andra krav.
  • arbeta med ständiga förbättringar och förebygga föroreningar.
  • utbilda och engagera alla medarbetare.
  • engagera leverantörer och kunder i vårt miljötänk och följa upp att leverantörer dokumenterar att de följer gällande lagar och andra krav.
  • arbeta för att minska vår energiförbrukning per produktionsenhet och att använda enbart förnyelsebar energi.
  • allt spill från produktionen skall återvinnas och allt övrigt avfall källsorteras.

Kvalitetspolicy

  • Scan Filter AB ska alltid leverera lagenliga, felfria och säkra produkter, packade och märkta enligt kundens önskemål i avtalad tid. Produkterna skall uppfylla förväntad kvalitet genom kedjan, både internt och externt, hela vägen fram till slutkund. 
  • Vi skall arbeta för ökad kvalitet, och ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete.
  • Detta skall ske genom ett personligt engagemang från såväl ledning som från alla medarbetares sida.
  • Alla medarbetare äger ett kvalitetsansvar. Detta betyder att var och en har skyldighet att rätta fel och bidra till att eliminera felkällor, såväl inom eget arbetsområde som i framställningsflödet fram till slutkund. Målet med detta är att bygga förebyggande.

Vi är självklart ISO-14001:2015 och ISO-9001:2015 certifierade!