Tom

Totalsumma: 0,00 kr

 

Mål, visioner och värderingar

Scan Filter affärsidé är att tillverka och leverera miljövänliga kaffefilter, bakformar och kaffe- och bakrelaterade pappersprodukter av hög kvalitet till grossister, dagligvaruhandeln och industrin.

Vår vision är att alltid arbeta miljövänligt, och så långt som möjligt köpa in miljövänliga råmaterial. Både kaffefilter och bakformar tillverkas av råpapper av högsta kvalitet baserad på svensk pappersmassa – och våra kaffefilter är Svanen-godkända. Med både kontor, fabrik och lager strategiskt belägna i Eslöv får vi en effektiv produktion och snabba leveranser.

Kärnvärdena är kompetens (såväl teknisk som marknadskunnande), omtanke, erfarenhet, sortiment och flexibilitet. Viktiga riktlinjer som genomsyrar allt vi gör både idag och i framtiden – en kvalitetsgaranti för bra produkter och nöjda kunder.

Miljöpolicy

Scan Filter AB strävar efter att verksamheten kontinuerligt skall minska miljöpåverkan. Detta sker genom att vi skall:

  • följa lagar och andra krav.
  • arbeta med ständiga förbättringar och förebygga föroreningar.
  • utbilda och engagera alla medarbetare.
  • engagera leverantörer och kunder i vårt miljötänk och följa upp att leverantörer dokumenterar att de följer gällande lagar och andra krav.
  • arbeta för att minska vår energiförbrukning per produktionsenhet och att använda enbart förnyelsebar energi.
  • allt spill från produktionen skall återvinnas och allt övrigt avfall källsorteras.

Kvalitetspolicy

  • Scan Filter AB ska alltid leverera lagenliga, felfria och säkra produkter, packade och märkta enligt kundens önskemål i avtalad tid. Produkterna skall uppfylla förväntad kvalitet genom kedjan, både internt och externt, hela vägen fram till slutkund. 
  • Vi skall arbeta för ökad kvalitet, och ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete.
  • Detta skall ske genom ett personligt engagemang från såväl ledning som från alla medarbetares sida.
  • Alla medarbetare äger ett kvalitetsansvar. Detta betyder att var och en har skyldighet att rätta fel och bidra till att eliminera felkällor, såväl inom eget arbetsområde som i framställningsflödet fram till slutkund. Målet med detta är att bygga förebyggande.

Vi är självklart ISO-14001:2015 och ISO-9001:2015 certifierade!